dinsdag 21 juli 2009

Let Life Live


is a series of 11 documentary films on various aspects of wildlife, wildlife manage­ment and wildlife conservation in the Netherlands, filmed in the 1970-s. Duration: 11 x 25 minutes.

LEVEN EN OVERLEVEN
Een 11-delige TV-serie uit de jaren 1976 - 1983. lengte: 11 x 24’30

Zie maar (ned / eng)
De Veluwe: zand, hei, bos, landerijen, heel afwisselend. Het grootste aaneengesloten natuurgebied van Nederland. Deze film laat het ontstaan ervan zien door de jaren heen.

De tweede natuur
Bijvoederen, verzorgen en observeren; ofwel wildbeheer met als belangrijkste drijfveer het in stand houden van verschillende dieren op de Veluwe. In deze film zien we het edelhert, de vos, de specht en het wilde zwijn.

Niemandsland (ned / eng)
Een ontmoeting met bodem, lucht, water, flora, fauna, mens en landschap op de Veluwe. De dieren die in deze film optreden zijn o.a. de adder, de houtsnip, de egel, de eekhoorn en het wilde zwijn.

Dans om het gouden kalf
Bijna één tiende van Nederland bestaat uit water. Deze film behandelt de aspecten van de kringloop van het water, de waterhuishouding, de waterwinning en de waterzuivering.


Lang zullen ze leven
Dieren, mensen en planten horen bij elkaar. Ze leven met elkaar. Deze film gaat over het wel en wee van huisdieren en belicht de omstandigheden in sommige takken van onze bio-industrie.

Klein begonnen (ned / eng)
Het grootste Nederlandse zoogdier is het edelhert. Alleen op de Veluwe komt het nog in het wild voor. Steeds meer zullen de herten het moeten hebben van speciale rustgebieden. Een film over de jaarcyclus van het edelhert.

Natuurbehoud noodzaak
In de loop der jaren kocht de 'Vereniging tot behoud van natuurmonumenten' vele prachtige terreinen in Nederland. Welke dat zijn en hoe ze worden beheerd ziet u in deze film.

Wat met de Wieden
....over de uitgestrekte rietvelden en moerasgebieden van de Wieden en de Weerribben in noordwest Overijssel. Een stuk natuur dat bewaard dient te worden voor de toekomst. Hoe, daar gaat deze film over.

Hoe en wad
Een film over een riviervisser, de zeehondencrèche van Leni 't Hart, de tuinders in het Westland, maar vooral over de invloed van de Rijn op de Waddenzee.

Behouden en behouten
Zo rijk als de tropische regenwouden zullen onze bossen nooit worden. Daar is het bij ons te koud voor. 'Behouden en behouten' is een film over hout, houtteelt en bosbeheer in Nederland.


Linten in het Landschap
Een film over onze bermen; over de flora, fauna en het bijbehorende beheer, een beheer dat chemische bestrijding vervangt door milieuvriendelijke maatregelen.

Fauna Film publishing & licensing